کارت اهدا عضو
شما هم می توانید

یکایک شما عزیزان می توانید در زندگی هزاران فردی که در لیست انتظار  پیوند عضو قرار دارند، تفاوت ایجاد نمایید. ما سخت می کوشیم تا در این خصوص به قلب و ذهن عموم راه یابیم ولی شما هم می توانید سهیم باشید.
مهمترین اقدامی که بمنظور ارتقاء فرهنگ اهداء عضو می توانید انجام دهید این است که در مورد اهمیت اهداء عضو و تأثیر آن بر زندگی افراد گیرنده عضو با عزیزان خود صحبت کنید و آنها را نیز به اهداء زندگی تشویق نمایید. اگر تا بحال فرم اهدای عضو را پر نکرده اید، می توانید فرم رضایت از اهداء عضو پس از مرگ  را در این سایت پرکرده و کارت اهداء عضو را دریافت نمایید.

راه های ساده بیشمار دیگری نیز وجود دارد تا ما را در این مهم یاری نمایید:

شما می توانید با عضویت در طرح"سفیران" به صورت نیروی داوطلب این واحد را در زمینه انجام فعالیت های خود یاری کنید.
شما می توانید با عضویت در طرح "یاوران سلامت" و اهدای کمک های مالی، دست گرمی باشید بر شانه های افراد نیازمند.
نادرست بودن برخی از باورهای عمومی رایج در جامعه را به اطلاع دیگران برسانید.
دیگران را برای پر کردن فرم رضایت از اهداء عضو پس از مرگ و دریافت کارت اهداء عضو به پایگاه اطلاع رسانی ما ارجاع نمایید.
بروشور های مربوط به اهداء عضو را برای دیگران نیز ارسال نمایید.
با واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی تماس بگیرید تا مشاورینی را جهت صحبت درخصوص اهداء عضو در گرد همایی های دوستانه تان ارسال نمایند.
آدرس ما را www.ehda.ir در پایگاه اطلاع رسانی (website) خود معرفی نمایید (برای این امر می توانید از لوگو و بنرهای این واحد نیز استفاده نمایید)
شما می توانید کمکهای نقدی خود را به حساب جمعیت حمایت از پیوند اعضای ایرانیان به شماره 2066610 بانک رفاه، شعبه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری واریز نمایید و رسید آنرا همراه با مشخصات کامل خود، به همراه مقصود خود از کمک و نحوه هزینه کردن آن به دورنما (فکس) و یا آدرس پستی ما ارسال نمایید.
تهران - کدپستی : 1955841452 ، صندوق پستی : 634-19575
دور نما:  9966  2610 (021)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  تلفنهای 9966 2610 (021) -  9419  2610 (021) تماس حاصل فرمایید.