کارت اهدا عضو
درباره ما

ساخت ساختمان واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توسط كميته امداد امام خميني (ره) از فعاليتهاي جمعيت حمايت از پيوند اعضا ‌كه جناب آقاي نيري رياست سابق كميته امداد از اعضاي آن مي باشند بوده است. اين ساختمان به مساحت 120 متر براي دسترسي آسان به بخش جراحي و اطاق عمل در پشت بخش جراحي ساخته شده است. در انتهاي اين ساختمان ICU واحد فراهم آوري قرار دارد كه با ظرفيت دو تخت پذيراي بيماران مرگ مغزي از كليه بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي می باشد.
اين واحد در نظر دارد با تمام توان خود با حمايت از بيماران پيوند قلب و ريه باعث گردد اين بيماران پس از پيوند هيچگونه دغدغه اي در باب مسائل مالي نداشته و بتوانند با فراق خاطر به مراقبت از خود و بازگشت به زندگي طبيعي بپردازند. و همچنين با كمك در تهيه تجهيزات پزشكي لازم براي اهداي عضو و پيوند دغدغه تيمهاي پزشكي را نيز در زمينه مشكلات تكنيكي برطرف نموده و پيوند عضو را دركشور ارتقای دهد.
كمكهاي جمعيت براي پيشبرد فرهنگ سازي در زمينه اهداي عضو با هدف آشنا كردن توده مردم با پديده مقدس اهدای عضو از بيماران مرگ مغزي منجر خواهد گرديد تا انشااله در آينده نزديك در كشور ايران حتي بيشتر از كشورهاي ديگر جهان بتوانيم از مرگ بيماران در ليست انتظار پيوند جلوگيري كنيم. حاميان مي توانند با تماس با شماره تلفن 26109419 در ساعات اداري تمايل خود را براي هر گونه همكاري اعلام نمايند.

اهداف

اهداف:
اين جمعيت با هدف كمك به بيماران پيوند اعضای با تمركز بر پيوند قلب و ريه تاسيس گرديد .

اهداف خاص:

  • حمايت از بيماران پيوند شده
  • حمايت از بيماران نيازمند عضو
  • ترويج فرهنگ اهداي عضو با برنامه هاي تبليغي مختلف جهت عموم
  • اقدامات علمي و پژوهشي از قبيل برگزاري همايش هاي علمي،‌تهيه پوستر،‌مقالات،‌تهيه بروشورهاي تبليغاتي
  • تعيلم نيروهاي لازم جهت كار در واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي و بازآموزي مكرر اعضای در داخل و خارج كشور
  • همكاري با مراكز،‌انجمن ها و سازمانهاي دست اندر كار پيوند اعضای‌ در داخل و خارج كشور به منظور برنامه ريزي هاي مشترك، كمك به بيماران،‌فراهم آوري عضو پيوندي و برگزاري نشست هاي مشترك و برقراري ارتباطات علمي و فني
  • برقراري ارتباط با سازمانها و ارگانهاي مختلف دولتي جهت استفاده از امكانات مختلف داخل و خارج كشور در جهت كمك به پيوند اعضای و بيماران نيازمند پيوند
  • تجهيز واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي